VÄLKOMMEN TILL
ECUNIPHI.SE

Din dietist på nätet

Lasermärkning av plast

Lasermärkning är en process som baseras på en intensiv hetta från en fokuserad laserstråle för att permanent markera en yta. Processen är snabb, ren och kontaktfri. Märkningen kan anta många former. Läs mer om det här. Bland annat blekning eller ändring av materialets färg, svart förkolning, fysisk förändring av ytan, kontrollerad ändring av ytan genom smältning eller en kombination av dessa.

Den typ av märkning man vill uppnå beror på materialet och laserns egenskaper. Våglängden avgör vilken typ av interaktion med materialet i fråga man får. När det kommer till plast så är det polymeren i plastdelarna som avgör villkoren för metoden och även den energiinmatning som behövs för att kunna märka plasten.

Materialet plast innebär ofta utmaningar för flera märkningsverktyg. Detta då alla plaster består av olika ämnen och kräver därför ofta skräddarsydda märkningsmetoder. Just laser är flexibelt när det kommer till sådana utmaningar och därför är lasermärkning av plast en mycket bra metod.

Lasermärkning av plast

Användningsområden för lasermärkning av plast

Lasermärkning är en metod som har många användningsområden och kan användas till flera olika ändamål. Vid lasermärkning av plast används metoden ofta för att skapa text på ID-kort. Lasermärkningen är flexibel, lättläst och hållbar tack vare skumning och färgändring. Men det är inte bara på ID-kort metoden kan tillämpas. Även på medicinska plaströr kan metoden appliceras. Detta med fördel då lasermärkningen ger exakta skalor med en läsbarhet som klarar sig genom rengörningscykler och påverkan av miljö och temperatur. Även produktmärkning är ett populärt användningsområde av lasermärkning. Detta då märkningen kommer åt svåråtkomliga områden och ger permanenta produktmärkningar med hög upplösning